De fielosofie hinger D'r Poeffel Moeffel!

D'r POEFFEL MOEFFEL wordt één maal per jaar door de Aod-Prinse van De Eekheuëre tijdens het POEFFELE MOEFFELE uitgereikt aan een persoon, vereniging of instelling, die zich op organisatorisch, emotioneel, prestatief en/of cultureel gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap Eikenderveld.

Een POEFFEL - ook wel nonnevot of sjtrik genoemd - is een krakelingvorm van oliebollendeeg en in olie gebakken. Het is het carnavalsgebak bij uitstek.

MOEFFELE doet iemand die, door de mond vol te proppen, haastig eet. Omdat hij het bijvoorbeeld lekker vindt en er maar niet genoeg van kan krijgen.

In de optiek van de Aod-Prinse is d'r POEFFEL MOEFFEL een figuur die veel aan het Eikenderveld gegeven heeft en nu eens aan zichzelf mag denken. De gemeenschap doet iets terug en d'r POEFFEL MOEFFEL mag alle eerbetoon gretig opslokken. Want dat heeft hij of zij verdiend!

De onderscheiding bestond 22 jaar lang uit een bronzen beeld, D’r Poeffel Moeffel voorstellend. Het beeldje werd ontworpen door de in het Eikenderveld wonende Heerlense beeldend kunstenaar Hubert Bour, naar een idee van de Aod-Prinse.

Ter gelegenheid van het 22-jarig jubileum van De Eekheuëre schonk de woningbouwvereniging SGA de wijk een heus standbeeld: een anderhalve meter hoge Poeffel Moeffel op een fraaie sokkel. Het prachtige beeld werd op 31 augustus 1996 onthuld door toenmalig burgemeester Pleumeekers en staat op de hoek Eikenderweg/Laanderstraat.

Sinds 2013 is het bronzen beeldje vervangen door een andere onderscheiding in brons. De ontwerper, beeldend kunstenaar Lou Thissen uit Landgraaf, heeft de filosofie van eekhoorn en poeffel uitgebeeld in een draagbare orde. Een fraai kleinood dat in november 2013 werd uitgereikt aan de bekende Heerlenaar Wiel Lagarde.